Oud Gereformeerde Gemeente kerk

De Oud Gereformeerde Gemeente kerk aan de Bantuinweg is een zaalkerk. De kleine zaalkerk werd in het jaar 1927 in gebruik genomen.

Zwerfsteen

In Rhenen staat een zwerfsteen met een gewicht van zestien ton. In de ijstijd is deze vanuit Zweden naar de stad geschoven. Tegenwoordig is dit een monument.