Privacy- en cookiebeleid

Privacyverklaring VisitRhenen – Februari 2021

Hieronder lees je hoe VisitRhenen met jouw persoonsgegevens omgaat. Dat gebeurt zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk. Vragen of een verzoek indienen? Mail naar visitrhenen@gmail.com.

Persoonsgegevens

Op VisitRhenen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder jouw IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden mogelijk enkel aan derden verstrekt wanneer je een gesponsord artikel bezoekt. Zij krijgen geen specifieke informatie over jouw bezoekgedrag te zien. 

We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

1. Voor- en Achternaam
2. E-mailadres
3. Social media accountnamen
4. Portretten (wanneer je Gravatar gebruikt bij reacties)

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of andere open bronnen verkregen (social media).

Doeleinden

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

1. Reacties
Als je een reactie op onze website achterlaat, onder een blogpost of een recensie bij een product, dan verwerken we je naam en misschien je portretfoto wanneer je gebruik maakt van Gravatar. Dit laten we in principe oneindig staan, tenzij de blogpost of het product van de website verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij ons indient.

2. Contact
Heb je contact met ons opgenomen via e-mail, contactformulier of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons. We bewaren deze informatie maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.

3. Nieuwsbrief
We versturen je graag een nieuwsbrief omdat je jezelf hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

4. Dossiers
In sommige gevallen hebben we te maken met dossiers en verwerken we ook gegevens van personen die geen contact met ons hebben opgenomen, maar die bijvoorbeeld een wederpartij zijn van onze klanten. We verwerken dan met name gegevens die nodig zijn voor het contact en we bewaren alle e-mails, brieven en gesprekken. Deze gegevens bewaren we in elk geval zolang als nodig is vanwege een geldende verjaringstermijn.

5. Gerechtvaardigd belang
In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Doorgifte

We delen (mogelijk) jouw persoonsgegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers ten behoeve van de eerder genoemde doeleinden:
• Hosting van onze website
• WordPress
• Mailservers (Gmail en Mailchimp)

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via visitrhenen@gmail.com

1. Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

2. Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

3. Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

4. Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

5. Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

VisitRhenen deelt cookies uit als je VisitRhenen.com bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden op je computer. Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie te downloaden als je de website opnieuw bezoekt. Op VisitRhenen.com worden verschillende soorten cookies gebruikt: 

Functionele cookies – Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Analytische cookies – Met deze cookies krijgt VisitRhenen inzicht in het gedrag van bezoekers op VisitRhenen.com.

Embed cookies – Deze cookies worden gebruikt voor embeds. Dit zijn bijvoorbeeld video’s die ik in artikelen plaats.

Advertentie cookies – Deze cookies zorgen ervoor dat jij relevante advertenties te zien krijgt op VisitRhenen.com. Op dit moment gebeurt dit voor:

  • Advertenties
  • Affiliate links 

De cookies die gebruikt worden op VisitRhenen:

1. Jetpack

VisitRhenen maakt gebruik van Jetpack, een webanalyse-service. Jetpack maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van je bezoekinformatie door Jetpack (d.w.z. het gebruik van de website, de informatie die je webbrowser aan ons verstrekt en je IP-adres). Het IP-adres wordt anoniem gemaakt. Deze cookies worden o.a. gebruikt om het aantal bezoekers van VisitRhenen.com bij te houden en welke pagina’s er worden bezocht. Dit cookie komt van Jetpack en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. 

2. Advertentie cookies

VisitRhenen is lid van een aantal affiliate programma’s. Er worden in sommige artikelen met affiliate links naar producten verwezen waar ik het over heb. Als je als bezoeker op een link klikt, ga je naar de desbetreffende website via een speciale affiliate link. Als jij dan een aankoop doet, ontvangt VisitRhenen een klein percentage van de uiteindelijke aankoop. Op deze manier kan VisitRhenen blijven bestaan en eventueel winst maken.

Je hoeft niet bang te zijn dat je meer betaalt als je op een affiliate link klikt, want de prijzen blijven gewoon hetzelfde.

3. YouTube

VisitRhenen embed openbare YouTube video’s op VisitRhenen.com. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt.

4. Gravatar

Als je een reactie op onze website achterlaat, kun je met Gravatar daar een foto van jezelf bij laten plaatsen.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links

Op VisitRhenen.com zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.