Disclaimer VisitRhenen

Op deze pagina vindt u de disclaimer van VisitRhenen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Inhoud

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VisitRhenen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij VisitRhenen.

Afbeeldingen

Alle afbeeldingen op deze website zijn eigendom van VisitRhenen of een partner die de afbeeldingen met toestemming hebben gedeeld, tenzij anders aangegeven. Op de hele website, en op alle content en video’s, berust copyright. Deze content is auteursrechtelijk beschermd en mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming. Mocht je afbeeldingen van deze website willen gebruiken, dan kan dat uitsluitend met vooraf aangevraagd schriftelijke toestemming en met een verwijzing naar deze website.

Tekst

Er wordt veel aandacht besteed aan het schrijven van de teksten op deze website om jou van de juiste informatie te voorzien en de artikelen up-to-date te houden. Toch is het mogelijk dat gepubliceerde artikelen feitelijke onjuistheden bevatten of niet (meer) helemaal volledig zijn. De inhoud van de website is aan verandering onderhevig. Dat betekent dat de website op elk gewenst moment en zonder enige vorm van aankondiging kan worden aangepast. Aan de inhoud kan geen enkel recht ontleend worden.

VisitRhenen kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, die het gevolg zijn van het gebruik van de website of social media kanalen van VisitRhenen.

Links

Op VisitRhenen worden regelmatig links geplaatst. Deze links verwijzen naar websites of webshops van een product of organisatie. Er wordt getracht om deze links up-to-date te houden. VisitRhenen is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud op deze websites.

Voor eventuele prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan of herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met VisitRhenen te mogen claimen of te veronderstellen.

Ervaringen

VisitRhenen deelt haar eigen ervaringen door middel van de geschreven artikel met teksten, afbeeldingen en / of video’s. Hiermee wordt getracht een indruk te geven over het onderwerp. Het is niet gegarandeerd dat je dezelfde ervaring hebt.

Er zijn ook artikelen geplaatst in samenwerking met één of meerdere andere organisaties. Hierin wordt ook getracht een indruk te geven van de gewenste ervaring die wordt nagestreefd. Het is niet gegarandeerd dat je dezelfde ervaring hebt.